Thiết bị giám sát hành trình BK86

Thiết bị giám sát hành trình BK86 được thiết kế chuyên nghiệp, độ bền cao, thiết bị hợp chuẩn có giấy chứng nhận của BGTVT cấp theo quy định.